بایگانی‌های کوید 19 - نیو حرف | مجله جامع خانواده | Newharf.com

کرونا به ما چه آموخت؟

کرونا به ما چه آموخت؟

شاید برخی از اوقات بایستی بیمار شد تا قدر عافیت و حال خوب را دانست. تا قبل از وجود ویروس کرونا، تمام لحظات خوشایند برای اغلب افراد عادی و روتین شده بود.