بایگانی‌های فناوری - نیو حرف | مجله جامع خانواده | Newharf.com

مزایا و مضرات فناوری موبایل

مزایا و مضرات فناوری موبایل

فناوری موبایل دقیقا همان چیزی است که از این اسم برمی آید؛ یعنی فناوری قابل حمل. فناوری موبایل در محل کار مدرن، ضروری است. موبایل به دلیل همه کاره بودن، طیف وسیعی از مزایا را ارائه می دهد؛ اما خطرات قابل توجهی برای تجارت ایجاد می کند. توجه به مزایا و مضرات استفاده از فناوری تلفن همراه در تجارت ضروری است.