بایگانی‌های صنعت گردشگری - نیو حرف | مجله جامع خانواده | Newharf.com

چگونگی ارتقاء صنعت گردشگری

چگونگی ارتقاء صنعت گردشگری

پیشبرد صنعت گردشگری در معرفی فرهنگ، آداب و رسوم، سبک زندگی اقوام، گویش‌ها، اماکن دیدنی، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و مانند اینها بسیار حائز اهمیت است. به طوری که در رشد صنعت توریسم و گردشگری سرمایه گذاری‌های بی‌شماری می‌شود.