بایگانی‌های شتاب خودرو - نیو حرف | مجله جامع خانواده | Newharf.com

دلایل کاهش شتاب خودرو

دلایل کاهش شتاب خودرو

شتاب خودرو از جمله فاکتورهای اصلی سلامت اتومبیل است. در هنگام حرکت و راندن اتومبیل با فشار کمی که بر پدال گاز وارد می آید، بایستی خودرو دارای یک شتاب نسبی باشد.