بایگانی‌های برنامه نویسی - نیو حرف | مجله جامع خانواده | Newharf.com

نرم افزار چیست؟

نرم افزار چیست؟

نرم افزار به معنای کلی آن، مجموعه ای از دستورالعمل ها یا برنامه هایی است که به کامپیوتر برای انجام کارهای خاص آموزش می دهد.