موسی علیه الاسلام

موسی علیه الاسلام

ای صاحب فال در فکر چیزی هستی اما فرو مانده ای دلت بهیچ وجه ساکت نیست غم مخور که همه مرادت حاصل شود ستاره ات از نحسی خارج شده و بطرف روشنائی است مهمات حب المدعای تو شود کارت بزودی بالاگیرد خداوند ترا در همه جا یاری کند با کسی عهدی میخواهی بکنی بکن که نیک باشد اگر غائی داری از آن خبر خوشی بتو رسد در نماز کاهلی مکن که کارت رونق گیرد و دست بر خاک زنی زر شود زکات بده تا همه اوقات ایمین باشی و بمقصود برسی.

کپی کردن مطالب سایت با ذکر نام و لینک سایت بلامانع است