شیث علیه السلام

شیث علیه الاسلام

ای صاحب فال شخصی ترا بزبان گرفته است و شب و روزهائی بتو بدگوئی میکند اما دوست تو خواهد بود و شما دو سه روزی در کارها خودداری کن که پس از آن کار شما بالا خواهد گرفت و از گناهان گذشته خود توبه کن تا ستاره تو از نحسی بیرون آید و الا هیچ کار تو انجام نگیرد و شخصی در ظاهر دوست و باطنا دشمن شما است پس راز خود را برای کسی مگو و جدال و دشمنی را کنار گذار اما ترا فرزندی باشد فراغ روزی و قدم برتو مبارک است و میمون و باید تندی نکنی و سخن دوستان را بشنوی تا راحت یابی و ترا از پیش رنجی رسیده است و از آن نشانه ای برتو ماه و دلیل درازی عمر است و از غم محنت فرج یابی در نماز کاهلی مکن تا به مقصود برسی ان شاء الله.

کپی کردن مطالب سایت با ذکر نام و لینک سایت بلامانع است