شعیب علیه الاسلام

شعیب علیه الاسلام

ای خداوند فال میبینم که میخواهی با یکی پیوندی بکنی بکن که بهره بسیار بری و کار تو خوب خواهد شد چند روز صبر کن شتاب مکن بعضی مردم با تو دشمن هستند اما ظفر بخواهند یافت در نماز کاهلی مکن صدقه بده که حق تعالی آفتها از تو رد کند از جهت زن غم مخور که به مراد دل برسد و تو را فرزندی باشدکه قدمش نیک است تو باید راز دل خویش را بکسی نگوئی تا کارت بالاگیرد دعای چشم زخم با خود دار تا از شر حاسدان نجات یابی و از غایب خبر خوشی میرسد بزودی امیدوار باش تا شاد شوی.

کپی کردن مطالب سایت با ذکر نام و لینک سایت بلامانع است