زکریا علیه الاسلام

زکریا علیه الاسلام

ای صاحب فال در کار خود شتاب مکن که عجله کار شیطان است و عاقبت کار پشیمان شوی اما بشارت باد ترا که به دولت رسی و جهت فرزند شاد شوی و قدم او بر تو مبارک است هیچ غم مخور یکدل باش و نگرانی بخود راه مده غم و اندوه از خود دور کن که بزودی کارها اصلاح شود و شخصی بتو دشمنی میکند دعای قاموس با خود نگهدار یا جوشن صغیر از شر دشمنان و حسودان ایمن باشی اگر غایب داری زود بتو میرسد و امسال بر شما مبارک است و ترا سفری در پیش است که خبر بسیار بینی روز چهار شنبه هر چند از خدا طلب کنی بتو میرسدانشا الله

کپی کردن مطالب سایت با ذکر نام و لینک سایت بلامانع است