داود علیه الاسلام

داود علیه الاسلام

ای صاحب فال بشارت باد بر تو که بر سه قوم مهتری و بزرگی کنی جمله در فرمان تو باشند چند روزی غمناک بودی صبر کن و خود را نگاه دار در عقب تو کسی بدگوئی میکند راز خود را با کسی مگو یکی برای تو جادوئی کرده بود اما خداوند ترا از شر آن نگاه داشت دوست نادانی داری از آن دوری کن که سوء قصدی برای تو کرده و تا سه روز دیگر خوشنود میشوی و دعا ی جوشن کبیر با خود دار تا از شر دشمنان در امان باشی و از غایب خبری برای تو میرسد و کارها بمراد دل برسد ان شاء الله.

کپی کردن مطالب سایت با ذکر نام و لینک سایت بلامانع است