اسحاق علیه الاسلام

اسحاق علیه الاسلام

ای صاحب فال اگر نیت پیوند داری بکن که خوب است و دل به چیز نیکو بسته ای و امید بدان داری و میگوئی  آیا میشود یا نه غم به دل راه مده که از تجارت کارت خوب شود و اگر چیزی از دستت رفته بدست تو باز آید اگر نیت سفر داری برو که غنیمت زیاد بدست آری از ترس ایمن باش و اگر قرضی دارید ادا شود و تو را امید مال است ان شاء الله بدان برسی با همه کس دوستی کن زیرا همه کس با تو نیکی میکنند تا خدا را شکر نکنی و در عبادت کاهلی کنی برهمکاران و حاسدان ظفریابی همت کن تا بمراد دل برسی ان شاء الله.

کپی کردن مطالب سایت با ذکر نام و لینک سایت بلامانع است