ادریس علیه الاسلام

ادریس علیه الاسلام

ای خداوند فال بدان و آگاه باش هر مقصودی که داری بزودی به آن برسی و هر چه طلب کنی برایت میسر شود و اگر نزد کسی بحاجت میروی سخن بد در کار میگوید مرو که صلاح نیست وآن بتو آسیب میرساند و قومی برتو حسد میبرند و در خیال قصد تو میباشند اما از دست آنها کاری بر نمی آید مترس که کارها بمراد تو خواهد رسید و سفری در پیش است از آن سفر راحت یابی و اندک غمی بتو رسید فارغ شدی این چند روزه طالع تو نحسی دارد و از تو بگذرد و در نظر خلایق شیرین شوی اما تند خو هستی که زود خشمگین میشوی ترا دوستی هست زجان بهتر و یکزن تو را بسیار دوست دارد وشب و روز دعا میکند برای تو از حرف او بیرون مرو این هفته با احدی گفتگو مکن که ستاره ات نحس است و بعد روی سعادت میرود یکی در حق تو بد میخواهد اما کاری نمیتواند بکند و شخصی غمخوار تو میباشد اگر حاجتی داری برآید و اگر غایبی داری بتو رسد ان شاء الله.

کپی کردن مطالب سایت با ذکر نام و لینک سایت بلامانع است