ابراهیم علیه الاسلام

ابراهیم علیه الاسلام

ای صاحب فال نیت شما بسیار خوب است چندی است به غم گرفتار شده ای و هر چه فکر میکنی راه نجاتی نداری زیرا قومی با تو دشمنی میکنند اما حق تعالی ترا نگاه میدارد و باید بطاعت و عبادت مشغول باشی تا خداوند روزی ترا زیاد نماید و فرزند قابلی بشما عطا کند و ترا چشم زخمی رسیده بود اما بخیر گذشت و از دست دشمن رها شوی مردی بلند بالا و سیاه چشم که بر روی نشانی داشته باشد بد ترا میخواهد ولی کاری نمیتواند بکند خداوند یار و مددکار تست و تو خاطر خوشدار که هرچه از خدا بخواهی بدان میرسی روز جمعه برتو مبارک باشد روزهای دیگر در میان جنگ و جدال مرو تا سلامت باشی و از غایب خبر خوش بشنوی ان شاء الله.

کپی کردن مطالب سایت با ذکر نام و لینک سایت بلامانع است