آدم علیه السلام

آدم علیه السلام

ای خداوند فال بدان و آگاه باش اندیشه بیهوده به خود راه مده که بغایت پیش آمد تو مبارک است و همه کس ترا دوست دارد بسیار غم و محنت کشیده ای ولی نزدیک است که ان شاء الله تعالی شاد و خرم شوی و ستاره تو بلند است و به دولت خواهی رسید پیش از این الم بتو رسیده و بسیار متفکری و خواستند ترا صدمه بزنند اما خدا ترا نگاه داشت و از مردم محتشم بتو راحت خواهد رسید و اگر غایب داری باز آید و اگر حاجتی داری روا خواهد شد و روزهای شنبه و پنجشنبه برتو مبارک است.

کپی کردن مطالب سایت با ذکر نام و لینک سایت بلامانع است